Wysokość składek


Dla pracowników ubezpieczonych w AOK także w 2019 roku obowiązuje ogólna stawka składki w wysokości 14,6 procent z doliczeniem małego, uzależnionego od danej kasy chorych dodatku. Składka jest obliczana od wynagrodzenia brutto. Istnieje jednakże roczna górna granica, tak zwana granica wymiaru składki. Powyżej tej granicy nie są odciągane od wynagrodzenia żadne dalsze składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 roku granica ta wynosi 54.500 euro. Punktem szczególnym jest to, że w Niemczech pracodawcy i pracownicy opłacają składkę wspólnie. Udział pracodawcy wynosi 7,3 procent oraz pracodawca opłaca również połowę dodatkowej kwoty.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą płacą obniżoną stawkę składki w wysokości 14 procent – z doliczeniem małego, uzależnionego od danej kasy chorych dodatku – jeśli wybrały ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku chorobowego.