Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech


Niemieckie państwo kieruje się podstawową zasadą zapisaną w Europejskiej Karcie Społecznej, która polega na umożliwieniu wszystkim obywatelom dostępu państw-sygnatariuszy do kompleksowej opieki zdrowotnej bez względu na zarobki lub stan zdrowia. Aby urzeczywistnić tę zasadę wiele krajów Unii Europejskiej finansuje system opieki zdrowotnej w dużej części ze środków publicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce są znacznie niższe (6,4% PKB, 2014) w porównaniu z Niemcami (11,3% PKB). Z kolei odsetek prywatnych wydatków na zdrowie jest w Polsce wyższy.

Niemiecki system opieki zdrowotnej ma w porównaniu z innymi systemami kilka cech szczególnych. Nigdzie indziej w Europie nie ma dualnego systemu prywatnego (PKV) i ustawowego (GKV) ubezpieczenia zdrowotnego. Kilkustopniowy system GKV z wolnym wyborem kasy chorych (prawo wyboru kasy chorych) istnieje poza tym tylko w Holandii i Szwajcarii. W Polsce ponad 98 procent ludności należy do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Narodowy system leczenia (Narodowy fundusz zdrowia, NFZ) przejmuje zadania związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.  W niemieckim systemie opieki zdrowia ustawowe ubezpieczenie zdrowotne odgrywa dominującą rolę: około 90 procent społeczeństwa jest członkiem ustawowego ubezpieczenia.

AOK jako jedna z największych kas chorych w Niemczech dba od 125 lat o bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną w przypadku choroby.

AOK ma ponad 25 milionów członków, co stanowi prawie jedną trzecią niemieckiego społeczeństwa. Około 61.000 pracowników gwarantuje odpowiednią obsługę klienta w 1380 oddziałach. Z 35 procent udziału w rynku AOK jest jedną z największych kas chorych w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

AOK to coś więcej niż samo ubezpieczenie zdrowotne. AOK gwarantuje optymalną opiekę w przypadku choroby i oferuje bogatą ofertę w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Dla ubezpieczonych oznacza to: optymalna opieka za niedrogie składki.

Chętnie udzielimy Ci porad

AOK to Twój partner we wszystkich sprawach dotyczących Twojego zdrowia w Niemczech.

Skontaktuj się z nami

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.