Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech


Niemieckie państwo kieruje się podstawową zasadą zapisaną w Europejskiej Karcie Społecznej, która polega na umożliwieniu wszystkim obywatelom dostępu państw-sygnatariuszy do kompleksowej opieki zdrowotnej bez względu na zarobki lub stan zdrowia. Aby urzeczywistnić tę zasadę wiele krajów Unii Europejskiej finansuje system opieki zdrowotnej w dużej części ze środków publicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce są znacznie niższe (6,5% PKB, 2016) w porównaniu z Niemcami (11,1% PKB). Z kolei odsetek prywatnych wydatków na zdrowie jest w Polsce wyższy  (ok. 30%).

Niemiecki system opieki zdrowotnej ma w porównaniu z innymi systemami kilka cech szczególnych. Nigdzie indziej w Europie nie ma dualnego systemu prywatnego (PKV) i ustawowego (GKV) ubezpieczenia zdrowotnego. Kilkustopniowy system GKV z wolnym wyborem kasy chorych (prawo wyboru kasy chorych) istnieje poza tym tylko w Holandii i Szwajcarii. W Polsce ponad 98 procent ludności należy do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przejmuje zadania związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.  W niemieckim systemie opieki zdrowia ustawowe ubezpieczenie zdrowotne odgrywa dominującą rolę: około 90 procent społeczeństwa jest członkiem ustawowego ubezpieczenia.

AOK jako jedna z największych kas chorych w Niemczech dba od 125 lat o bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną w przypadku choroby.

AOK ma ponad 25 milionów członków, co stanowi prawie jedną trzecią niemieckiego społeczeństwa. Około 61.000 pracowników gwarantuje odpowiednią obsługę klienta w 1380 oddziałach. Z 35 procent udziału w rynku AOK jest jedną z największych kas chorych w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

AOK to coś więcej niż samo ubezpieczenie zdrowotne. AOK gwarantuje optymalną opiekę w przypadku choroby i oferuje bogatą ofertę w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Dla ubezpieczonych oznacza to: optymalna opieka za niedrogie składki.

Chętnie udzielimy Ci porad

AOK to Twój partner we wszystkich sprawach dotyczących Twojego zdrowia w Niemczech.

Skontaktuj się z nami