Jakość opieki zdrowotnej


Kto jest chory, pragnie przede wszystkim jednego: wyzdrowieć. Zaufanie, że otrzymywany zabieg pomoże, jest istotnym aspektem rekonwalescencji. Zaufanie powstaje przede wszystkim wówczas, gdy pacjenci mogą polegać na jakości oferowanej im opieki. Jednym z elementów jakości usług medycznych są niedługie okresy oczekiwania tudzież listy osób oczekujących na zabieg.

Jest ważne dla nas, aby nasi członkowie otrzymywali najlepsze leczenie i opiekę medyczną. Niemieckie państwo wspiera nas w osiąganiu tego celu. I tak na przykład partnerzy kas chorych jak na przykład lekarze i szpitale funkcjonujący w ramach ustawowego systemu opieki zdrowotnej są zobowiązani do zapewnienia jakości swoich usług i konsekwentnego ulepszania ich. Świadczenia muszą odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy naukowej i być realizowane z zachowaniem jakości właściwej dla branży medycznej.