Elektroniczna karta ubezpieczonego („AOK-Gesundheitskarte”)


„AOK-Gesundheitskarte” to klucz do kompleksowych świadczeń lekarskich i szpitalnych. Karta jest wyposażona w chip, na którym są zapisane dane ubezpieczonego. Dane te obejmują na przykład nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz adres. Zdjęcie paszportowe chroni przed wykorzystaniem karty przez osoby trzecie. Poza tym na karcie zapisywane są dane dotyczące ubezpieczenia takie jak numer ubezpieczonego oraz jego status. Każdy członek rodziny objęty ubezpieczeniem otrzymuje swoją własną „AOK-Gesundheitskarte”. Przy każdej wizycie u lekarza lub w szpitalu należy przedłożyć kartę ubezpieczeniową, aby otrzymane świadczenia zostały rozliczone bezpośrednio z AOK. „AOK-Gesundheitskarte” jest jednocześnie europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Znajduje się ona na tylnej strony karty i pozwala na skorzystanie z doraźnej lub stacjonarnej pomocy medycznej w całej Unii Europejskiej w razie nagłego wypadku. Dla osób przebywających od czasu do czasu w swoim kraju pochodzenia, możliwość ta może być szczególnie istotna. AOK chętnie udzieli Ci więcej informacji na temat korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.