Elektroniczna karta ubezpieczonego („AOK-Gesundheitskarte”)


„AOK-Gesundheitskarte” to klucz do kompleksowych świadczeń lekarskich i szpitalnych. Karta jest wyposażona w chip, na którym są zapisane dane ubezpieczonego. Dane te obejmują na przykład nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz adres. Zdjęcie paszportowe chroni przed wykorzystaniem karty przez osoby trzecie. Poza tym na karcie zapisywane są dane dotyczące ubezpieczenia takie jak numer ubezpieczonego oraz jego status. Każdy członek rodziny objęty ubezpieczeniem otrzymuje swoją własną „AOK-Gesundheitskarte”. Przy każdej wizycie u lekarza lub w szpitalu należy przedłożyć kartę ubezpieczeniową, aby otrzymane świadczenia zostały rozliczone bezpośrednio z AOK. „AOK-Gesundheitskarte” jest jednocześnie europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Znajduje się ona na tylnej strony karty i pozwala na skorzystanie z doraźnej lub stacjonarnej pomocy medycznej w całej Unii Europejskiej w razie nagłego wypadku. Dla osób przebywających od czasu do czasu w swoim kraju pochodzenia, możliwość ta może być szczególnie istotna. AOK chętnie udzieli Ci więcej informacji na temat korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.