Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech


Niemieckie państwo kieruje się podstawową zasadą zawartą w Europejskiej Karcie Społecznej, która polega na umożliwieniu wszystkim obywatelom dostępu państw-sygnatariuszy do kompleksowej opieki zdrowotnej.


Wiele osób zaufało AOK. Cenią sobie one ochronę, jaką daje duża wspólnota ubezpieczonych, oraz kompetencję naszej kasy chorych.


Kto jest chory, chce przede wszystkim jednego: wyzdrowieć. Zaufanie, że otrzymywany zabieg pomoże, jest istotnym aspektem rekonwalescencji.


AOK jako jedna z największych kas chorych w Niemczech dba od 130 lat o bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną w przypadku choroby.


Kluczem do kompleksowych świadczeń u lekarzy i w szpitalach jest „AOK-Gesundheitskarte”.


Chętnie udzielimy Ci porad

AOK to Twój partner we wszystkich sprawach dotyczących Twojego zdrowia w Niemczech.

Skontaktuj się z nami