Ubezpieczenie dobrowolne


AOK oferuje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest skierowane do osób, które na przykład przestały być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym lub rodzinnym. Dzieje się tak w przypadku, gdy na przykład roczny dochód pracownika przekracza granicę 59400 euro (stan na rok 2018). Takie osoby mają wówczas możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego AOK w ciągu 3 miesięcy na zasadzie dobrowolności. Jest to zatem podobnie uregulowane jak w Polsce, gdzie dobrowolne ubezpieczenie jest możliwe dla osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia (np. osoby utrzymujące się z zysku z kapitału).

Wysokość składek jest uzależniona w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego od dochodu. AOK chętnie udzieli Ci informacji na ten temat.

Nasza specjalna usługa: Jeśli nie mówisz dobrze po niemiecku, zapewniamy pracownika ze znajomością obcego języka lub zapewniamy opcję tłumaczenia. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na numer naszej telefonicznej infolinii.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.