Ubezpieczenie dobrowolne


AOK oferuje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest skierowane do osób, które na przykład przestały być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym lub rodzinnym. Dzieje się tak w przypadku, gdy na przykład roczny dochód pracownika przekracza granicę 64 350 euro (stan na rok 2021). Takie osoby mają wówczas możliwość płynnego kontynuowania poprzedniego ubezpieczenia na zasadzie dobrowolności. Mogą również w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu informacji od AOK zadeklarować wystąpienie i przystąpić do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to zatem podobnie uregulowane jak w Polsce, gdzie dobrowolne ubezpieczenie jest możliwe dla osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia (np. osoby utrzymujące się z zysku z kapitału).

Wysokość składek jest uzależniona w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego od dochodu. AOK chętnie udzieli Ci informacji na ten temat.

Nasza specjalna usługa: Jeśli nie mówisz dobrze po niemiecku, zapewniamy pracownika ze znajomością obcego języka lub zapewniamy opcję tłumaczenia. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na numer naszej telefonicznej infolinii.