Studenci


Osoby pragnące studiować w Niemczech mogą spodziewać się interesujących doświadczeń. Wiele rzeczy będzie nowych i godnych odkrycia. Także studenci są z zasady objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech. AOK dba o to, aby studencki okres życia był wolny od kłopotów. Konkretne oznacza to, że zapewniamy studentom odpowiednią opiekę zdrowotną. Każdy, kto chce wpisać się na listę studentów na niemieckim uniwersytecie, musi przedłożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z obowiązku bycia członkiem w ustawowym systemie ubezpieczenia wydane przez kasę chorych. AOK wystawia takie zaświadczenia.

Poza tym AOK utrzymuje w całych Niemczech ponad 70 biur dla studentów działających w pobliżu campusów, gdzie mogą oni otrzymać kompetentną pomoc.