Pracownicy


Osoby zatrudnione w Niemczech, w tym uczący się zawodu, są z zasady ubezpieczeni w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia pracy w Niemczech. Jeżeli dochody osoby przekraczają 59.400 euro w roku (stan na 2018), to obowiązek ubezpieczenia w GKV wygasa. W takim wypadku można zostać dobrowolnym członkiem AOK. Niezależnie od tego, czy jesteś członkiem AOK obligatoryjnie czy dobrowolnie, korzystasz z takiej samej ochrony ubezpieczeniowej. Grupa osób objęta ustawowym ubezpieczeniem jest podobna jak w Polsce. W obu krajach ubezpieczenie zdrowotne opiera się na podstawowej zasadzie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego dla wszystkich zatrudnionych i dla innych grup jak na przykład bezrobotni. Poza tym członkowie rodzin są objęci ubezpieczeniem. Duża różnica między oboma krajami polega na tym, że w Polsce nie istnieją wyjątki od obowiązku ubezpieczenia w państwowym systemie opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest zatem systemem powszechnym.

Punktem szczególnym jest to, że w Niemczech pracodawcy i pracownicy opłacają ogólną składkę wspólnie. Jest to znacząca różnica w porównaniu z polskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca płaci należne składki bezpośrednio do AOK. Ubezpieczeni nie muszą się o nic martwić.

Informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne można znaleźć tutaj.

Planujesz przyjazd do Niemiec w celu podjęcia pracy? W takim wypadku AOK będzie najlepszym wyborem dla Ciebie. Nasza kasa chorych przekonuje najlepszej jakości świadczeniami i usługami. Szybka droga do członkostwa w AOK: proszę zajrzeć tutaj. Wystarczy wypełnić i wysłać – my zajmiemy się resztą! Można także skontaktować się z nami telefonicznie lub przez e-mail. Chętnie udzielimy Ci porad.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.