Pracownicy


Osoby zatrudnione w Niemczech, w tym uczący się zawodu, są z zasady ubezpieczeni w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia pracy w Niemczech. Jeżeli dochody osoby 2 2021 przekraczają 64 350 euro w roku, to obowiązek ubezpieczenia wygasa. W takim wypadku można zostać dobrowolnym członkiem AOK. Niezależnie od tego, czy jesteś członkiem AOK obligatoryjnie czy dobrowolnie, korzystasz z takiej samej ochrony ubezpieczeniowej. Grupa osób objęta ustawowym ubezpieczeniem jest podobna jak w Polsce. W obu krajach ubezpieczenie zdrowotne opiera się na podstawowej zasadzie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego dla wszystkich zatrudnionych i dla innych grup jak na przykład bezrobotni. Poza tym członkowie rodzin są objęci ubezpieczeniem. Duża różnica między oboma krajami polega na tym, że w Polsce nie istnieją wyjątki od obowiązku ubezpieczenia w państwowym systemie opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest zatem systemem powszechnym.

Punktem szczególnym jest to, że w Niemczech pracodawcy i pracownicy opłacają ogólną składkę wspólnie. Jest to znacząca różnica w porównaniu z polskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca płaci należne składki bezpośrednio do AOK. Ubezpieczeni nie muszą się o nic martwić.

Informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne można znaleźć tutaj.

Planujesz przyjazd do Niemiec w celu podjęcia pracy? W takim wypadku AOK będzie najlepszym wyborem dla Ciebie. Nasza kasa chorych przekonuje najlepszej jakości świadczeniami i usługami. Szybka droga do członkostwa w AOK: proszę zajrzeć tutaj. Wystarczy wypełnić i wysłać – my zajmiemy się resztą! Można także skontaktować się z nami telefonicznie lub przez e-mail. Chętnie udzielimy Ci porad.