Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą


Także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech mogą być objęci ubezpieczeniem AOK. Obejmuje to z jednej strony osoby z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Szwajcarii. Z drugiej strony także obcokrajowcom z krajów spoza Unii Europejskiej, których pozwolenie na pobyt obejmuje pozwolenie na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przysługuje to prawo wyboru.

Podobnie jak w przypadku systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, nie ma okresów oczekiwania przed uzyskaniem świadczeń. Prawo do otrzymania świadczenia istnieje już od pierwszego dnia członkostwa. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą za pomocą karty ubezpieczonego „AOK-Gesundheitskarte”  wygodnie i bez problemu skorzystać ze świadczeń AOK. Podobnie jak w przypadku polskiego systemu opieki zdrowotnej nie jest konieczne wcześniejsze świadczenie. Wysokość składki nie jest ustalana ani na podstawie stanu zdrowia ani wieku lub dochodów danej osoby. Informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne można znaleźć tutaj.

Dalsza korzyść: członkowie rodziny (małżonkowie lub dzieci) bez własnych dochodów mogą zostać ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia rodzinnego bez konieczności płacenia składek. Składka jest płacona przez członka AOK w takiej samej wysokości niezależnie od tego, jak wielu członków rodziny jest objętych ubezpieczeniem.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.