Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą


Także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech mogą być objęte ubezpieczeniem AOK. Obejmuje to z jednej strony osoby z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Szwajcarii. Z drugiej strony także obcokrajowcom z krajów spoza Unii Europejskiej, których pozwolenie na pobyt obejmuje pozwolenie na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przysługuje to prawo wyboru.

Podobnie jak w przypadku systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, nie ma okresów oczekiwania przed uzyskaniem świadczeń. Prawo do otrzymania świadczenia istnieje już od pierwszego dnia członkostwa. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą za pomocą karty ubezpieczonego „AOK-Gesundheitskarte”  wygodnie i bez problemu skorzystać ze świadczeń AOK. Podobnie jak w przypadku polskiego systemu opieki zdrowotnej nie jest konieczne wcześniejsze świadczenie. Wysokość składki nie jest ustalana ani na podstawie stanu zdrowia ani wieku lub dochodów danej osoby. Informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne można znaleźć tutaj.

Dalsza korzyść: członkowie rodziny (małżonkowie, partnerzy i dzieci) bez własnych dochodów mogą zostać ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia rodzinnego bez konieczności płacenia składek. Składka jest płacona przez członka AOK w takiej samej wysokości niezależnie od tego, jak wielu członków rodziny jest objętych ubezpieczeniem.