Członkowie rodziny


Małżonkowie i dzieci mogą być współubezpieczeni w Niemczech w ramach ubezpieczenia członka AOK. Głównym warunkiem jest, aby członkowie rodziny mieli swoje miejsce zamieszkania lub byli zameldowani na pobyt stały w Niemczech. Poza tym nie mogą oni posiadać własnego ubezpieczenia i wykonywać pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin. Własne miesięczne dochody nie mogą przekraczać 435 euro (2018). Jeżeli dany członek rodziny pracuje w ramach tzw. Minijob, to obowiązuje granica w wysokości 450 euro miesięcznie (2018). Małżonkowie mogą być ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia rodzinnego tylko wówczas, jeśli udowodnią, że zawarli ważny z punktu widzenia prawa niemieckiego związek małżeński z członkiem AOK. To samo dotyczy także zarejestrowanych związków partnerskich tej samej płci. Dla współubezpieczonych dzieci obowiązują granice wiekowe.

AOK kładzie szczególny nacisk na zdrowie rodziny. Wszyscy członkowie rodziny objęci ubezpieczeniem otrzymują własną legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte”, która musi być okazana w praktykach lekarskich i szpitalach. Koszta za leczenie są rozliczane wówczas bezpośrednio z AOK.

Małżonkowie i dzieci mieszkające za granicą mogą być objęci ubezpieczeniem rodzinnym bez obowiązku płacenia własnych składek po spełnieniu kilku warunków. AOK chętnie udzieli Ci informacji na ten temat.

Aby Twoja rodzina mogła bez ograniczeń korzystać z rodzinnego ubezpieczenia rodzinnego, AOK sprawdza raz w roku, czy warunki ku temu są nadal spełnione. Generalnie jednak należy pamiętać o tym, aby niezwłocznie poinformować nas w przypadku zmian takich jak narodziny kolejnego dziecka. W ten sposób będziemy w stanie zapewnić dalszą ochronę ubezpieczeniową.

W broszurze „Witamy w Niemczech“ znajdziesz dalsze informacje w temacie rodziny i dzieci.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.