Kto jest ustawowo ubezpieczony?


Osoby zatrudnione w Niemczech, w tym uczący się zawodu, są z zasady ubezpieczeni w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.


Także obcokrajowcy prowadzący własną działalność gospodarczą w Niemczech mogą być objęci ubezpieczeniem AOK.


Małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci mogą w Niemczech być współubezpieczeni w ramach ubezpieczenia członka AOK. Głównym warunkiem jest, aby członkowie rodziny mieli swoje miejsce zamieszkania lub byli zameldowani na pobyt stały w Niemczech.


Osoby pragnące studiować w Niemczech mogą spodziewać się interesujących przeżyć. Wiele rzeczy będzie nowych i godnych odkrycia. Także studenci są z zasady objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech.