Przydatne informacje w Internecie


Ministerstwo Spraw Zagrani­cznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialne za niemiecką politykę zagraniczną i europejską. Tutaj można znaleźć informacje na temat regulacji wizowych i listę państw, w przypadku których konieczna jest wiza, a także stosowne formularze wniosków do ściągnięcia.


Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców zebrał ważne informacje na temat zabezpieczenia społecznego i dostępu do rynku pracy.


Uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych zagranicą

Proszę zasięgnąć informacji na temat nostryfikacji dyplomów zagranicznych w Niemczech.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udziela informacji na temat imigracji do Niemiec.


Portal imigrantów UE

Pracownicy lub studenci, którzy pragną przybyć do Unii Europejskiej, znajdą pożyteczne informacje tutaj.


EURES – portal mobilności zawodowej UE

EURES (European Employment Services) to inicjatywa współpracy mająca na celu promocję mobilności pracowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Partnerami tej sieci są między innymi urzędy pracy, związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców. Jest ona koordynowana przez Komisję Europejską. Tutaj można uzyskać informacje i porady w języku polskim na temat możliwości pracy i warunków życiowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Program dla wykwalifi­kowa­nych imigrantów

Ministerstwa federalne ds. gospodarki i energii oraz pracy i spraw społecznych we współpracy z Federalną Agencją Pracy stworzyli portal powitalny dla imigrantów przybywających do Niemiec. Tutaj można znaleźć ważne informacje na temat ubezpieczenia społecznego.


Uniwersytety ludowe

Uniwersytety ludowe oferują kursy językowe i integracyjne dotowane przez państwo.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.