Wypadek przy pracy


Pracownicy cieszą się w Niemczech szczególną ochroną. Są oni ubezpieczeni od wypadków i chorób zawodowych przez pracodawców nie tylko w czasie pracy, ale także w drodze do niej. Istnieje kilka zasad obowiązujących dla wypadków przy pracy. Jedna z nich jest szczególnie istotna: jeżeli nastąpił wypadek przy pracy, to konieczna jest wizyta u lekarza orzecznika ubezpieczeń wypadkowych. Jest to lekarz, który jest wyspecjalizowany w zakresie tego typu wypadków. Jest on także odpowiedzialny za zgłaszanie wypadków przy pracy do stowarzyszenia branżowego dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Stowarzyszenia te są podmiotami ustawowego ubezpieczenia od wypadków dla przedsiębiorstw. Składki na ustawowe ubezpieczenie od wypadków są płacone przez pracodawcę.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.