Wypadek przy pracy


Pracownicy cieszą się w Niemczech szczególną ochroną. Są oni ubezpieczeni od wypadków i chorób zawodowych przez pracodawców nie tylko w czasie pracy, ale także w drodze do niej. Istnieje kilka zasad obowiązujących dla wypadków przy pracy. Jedna z nich jest szczególnie istotna: jeżeli nastąpił wypadek przy pracy, to konieczna jest wizyta u lekarza orzecznika ubezpieczeń wypadkowych. Jest to lekarz, który jest wyspecjalizowany w zakresie tego typu wypadków. Jest on także odpowiedzialny za zgłaszanie wypadków przy pracy do stowarzyszenia branżowego dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Stowarzyszenia te są podmiotami ustawowego ubezpieczenia od wypadków dla przedsiębiorstw. Składki na ustawowe ubezpieczenie od wypadków są płacone przez pracodawcę.