U dentysty


Profilaktyka stomato­lo­giczna

Regularne badania kontrolne u dentysty mogą zaoszczędzić wiele bólu. AOK pokrywa koszty za takie badania kontrolne. Wystarczy tylko przedłożyć kartę ubezpieczonego „AOK-Gesundheitskarte” w gabinecie stomatologicznym.

Dzieci w wieku od 6 do 17 lat powinny udać się na wizytę do dentysty dwa razy w roku, natomiast dorośli przynajmniej raz w roku.


Zabiegi dentystyczne

Koszta za borowanie i plombowanie zębów są ponoszone przez AOK. Obowiązuje to dla standardowych wypełnień zęba. Na przykład plomby z materiałów kompozytowych, które są wykonywane na życzenie pacjenta, wychodzą poza leczenie standardowe. Podobnie jak w Polsce dodatkowe koszta za takie plomby muszą zostać zapłacone prywatnie.


Protezy stomato­lo­giczne

Podobnie jak w polskim systemie opieki zdrowotnej także w Niemczech ustawowe kasy chorych nie przejmują wszystkich kosztów za protezy stomatologiczne. Niemniej jednak świadczenia AOK w zakresie protez stomatologicznych (podobnie jak w zakresie profilaktyki i zabiegów stomatologicznych) wyraźnie przekraczają zakres tych usług w Polsce, w szczególności w przypadku korzystania z programu bonusowego. W przypadku koron, mostków i protez pacjenci otrzymują ustaloną dotację zależną od danego rozpoznania. Refundacje są ustalane przez rozporządzenia i ich wysokość obowiązuje dla wszystkich kas chorych. Oznacza to, że w przypadku takiego samego rozpoznania choroby ubezpieczeni otrzymują refundację takiej samej kwoty. Z reguły refundacje pokrywają 50 procent kosztów leczenia koniecznych z punktu widzenia medycyny. Pozostałe koszta są ponoszone przez ubezpieczonego. Jeżeli dany pacjent korzysta z zabiegu o lepszej jakości, np. prosi o wstawienie implantu zamiast mostka, to refundacja obejmuje jedynie koszta leczenia standardowego.


Program bonusowy dla protez stoma­tolo­gicznych

Osoby odwiedzające regularnie dentystę robią swoim zębom dużą przysługę i mogą uzyskać przy tym zniżki ubezpieczeniowe na protezy stomatologiczne. Jeżeli miały miejsce regularne i udokumentowane badania kontrolne, to pacjenci mogą liczyć na 20–30 procent zniżki do stałej refundacji. Dzięki temu wkład własny jest mniejszy.

Proszę pamiętać o tym, że badania stomatologiczne muszą zostać zapisane w specjalnym zeszycie „Bonusheft”. Otrzymasz go przy pierwszej wizycie u dentysty w Niemczech. Zeszyt ten pozwoli Ci na uzyskanie zniżki ubezpieczeniowej w przypadku konieczności wstawienia protezy stomatologicznej.


Profilaktyka stomatolo­giczna dla dzieci

Zęby dzieci wymagają szczególnej opieki! Dzięki profilaktyce stomatologicznej AOK zapewnia, że ewentualne zachorowania w obrębie zębów, jamy ustnej i żuchwy mogą być wykryte już we wczesnym wieku. W sumie przewidziane są trzy badania stomatologiczne między 30 miesiącem a 6 rokiem życia dziecka.

Dla dzieci i młodzieży przewidziany jest kompleksowy program profilaktyczny. Do 18 roku życia koszta są ponoszone przez AOK. Raz lub dwa razy w roku dzieci i młodzież mają okazję nauki właściwego mycia zębów. Szczególnie ważne jest, aby powierzchnie żujące zębów trzonowych zostały w przypadku odłamania wypełnione kompozytem. Działanie to chroni zęby przed próchnicą. Także w tym przypadku koszta ponoszone są przez AOK.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.