U dentysty


Profilaktyka stomato­lo­giczna

Regularne badania kontrolne u dentysty mogą zaoszczędzić wiele bólu. AOK pokrywa koszty za takie badania kontrolne. Wystarczy tylko przedłożyć kartę ubezpieczonego „AOK-Gesundheitskarte” w gabinecie stomatologicznym.

Dzieci w wieku od 6 do 17 lat powinny udać się na wizytę do dentysty dwa razy w roku, natomiast dorośli przynajmniej raz w roku.


Zabiegi dentystyczne

Koszta za borowanie i plombowanie zębów są ponoszone przez AOK. Obowiązuje to dla standardowych wypełnień zęba. Na przykład plomby z materiałów kompozytowych, które są wykonywane na życzenie pacjenta, wychodzą poza leczenie standardowe. Podobnie jak w Polsce dodatkowe koszta za takie plomby muszą zostać zapłacone prywatnie.


Protezy stomato­lo­giczne

Podobnie jak w polskim systemie opieki zdrowotnej także w Niemczech ustawowe kasy chorych przejmują część kosztów za protezy stomatologiczne. Niemniej jednak świadczenia AOK w zakresie protez stomatologicznych (podobnie jak w zakresie profilaktyki i zabiegów stomatologicznych) wyraźnie przekraczają zakres tych usług w Polsce, w szczególności w przypadku korzystania z programu bonusowego. W przypadku koron, mostków i protez pacjenci otrzymują ustaloną dotację zależną od danego rozpoznania. Refundacje są ustalane przez rozporządzenia i ich wysokość obowiązuje dla wszystkich kas chorych. Oznacza to, że w przypadku takiego samego rozpoznania choroby ubezpieczeni otrzymują refundację takiej samej kwoty. Z reguły refundacje pokrywają 60 procent kosztów leczenia koniecznych z punktu widzenia medycyny. Indywidualna refundacja zwiększa się, jeśli zęby są objęte regularną pielęgnacją.  Pozostałe koszta są ponoszone przez ubezpieczonego. Jeżeli dany pacjent korzysta z zabiegu o lepszej jakości, np. prosi o wstawienie implantu zamiast mostka, to refundacja obejmuje jedynie koszta leczenia standardowego.


Program bonusowy dla protez stoma­tolo­gicznych

Osoby odwiedzające regularnie dentystę robią swoim zębom dużą przysługę i mogą uzyskać przy tym zniżki ubezpieczeniowe na protezy stomatologiczne. Jeżeli miały miejsce regularne i udokumentowane badania kontrolne, to stała refundacja zwiększa się do 70 lub 75%. Dzięki temu wkład własny jest mniejszy.

Proszę pamiętać o tym, że badania stomatologiczne muszą zostać zapisane w specjalnym zeszycie „Bonusheft”. Otrzymasz go przy pierwszej wizycie u dentysty w Niemczech. Zeszyt ten pozwoli Ci na uzyskanie zniżki ubezpieczeniowej w przypadku konieczności wstawienia protezy stomatologicznej.


Profilaktyka stomatolo­giczna dla dzieci

Zęby dzieci wymagają szczególnej opieki! Dzięki profilaktyce stomatologicznej AOK zapewnia, że ewentualne zachorowania w obrębie zębów, jamy ustnej i żuchwy mogą być wykryte już we wczesnym wieku. W sumie przewidzianyche jest sześć badań stomatologiczneych między 6 miesiącem a 6 rokiem życia dziecka.

Dla dzieci i młodzieży przewidziany jest kompleksowy program profilaktyczny. Do 18 roku życia koszta są ponoszone przez AOK. Raz lub dwa razy w roku dzieci i młodzież mają okazję nauki właściwego mycia zębów. Szczególnie ważne jest, aby powierzchnie żujące zębów trzonowych zostały w przypadku odłamania wypełnione kompozytem. Działanie to chroni zęby przed próchnicą. Także w tym przypadku koszta ponoszone są przez AOK.