Szpital


Bywa, że nie można tego uniknąć: w przypadku ciężkiego zachorowania lub wypadku konieczny może okazać się pobyt w szpitalu. Członkowie AOK mają duży wybór, ponieważ mogą swobodnie wybierać między wszystkimi szpitalami w Niemczech, które posiadają akredytację ustawowej kasy chorych. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia, opieki pielęgniarskiej, pobytu i wyżywienia. Naliczana jest jedynie niewielka dodatkowa opłata. W momencie przyjęcia do szpitala należy przedłożyć legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte”.


Dopłaty

W celu rozliczenia pobytu w szpitalu wystarczy przedłożyć swoją legitymację ubezpieczeniową „AOK-Ge­sund­heits­karte”. Rozliczenie nastąpi bezpośrednio między szpitalem a AOK. Oznacza to, że za pobyt w szpitalu nie wystawiana jest żadna faktura dla pacjenta. Inaczej niż w Polsce w przypadku pobytu w szpitalu pobierana jest przez wszystkie ustawowe kasy chorych dodatkowa opłata. Wkład własny za pobyt w szpitalu wynosi 10 euro na dzień na okres do 28 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie muszą płacić wkładu własnego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku dopłacania do lekarstw lub pobytów w szpitalu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. Chętnie udzielimy Ci także indywidualnych porad w tym zakresie. Wystarczy skontaktować się z nami.


Wybór szpitala

Jeżeli lekarz rodzinny lub lekarz specjalista jest zdania, że pacjent wymaga leczenia w szpitalu, to wystawia on wówczas odpowiednie skierowanie. Pacjent może sam wybrać szpital, do którego chce się udać. W nagłych przypadkach można się udać – podobnie jak w Polsce – bezpośrednio do szpitala. Pacjenci otrzymują w szpitalu najwyższej jakości leczenie i opiekę.