Rodzina


AOK angażuje się i dba o zdrowie całej rodziny. W AOK cała Twoja rodzina jest objęta kompleksową ochroną.


Pomoc domowa

Pobyt w szpitalu lub konieczność przeprowadzenia innego zabiegu medycznego oznacza dla osoby chorej i jej rodziny często głębokie zmiany w życiu codziennym. Wiele rzeczy musi być zorganizowanych na nowo i niekiedy trudno jest poradzić sobie ze wszystkim własnymi siłami. AOK może Ciebie wesprzeć w takiej sytuacji i przejąć koszta pomocy domowej. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z osobistym konsultantem w pobliskim oddziale AOK.


Pobyt w szpitalu z rodzicami

Pobyt w szpitalu to powód do niepokoju nie tylko dla rodziców, ale też dla dzieci. Małe dzieci często nie rozumieją, dlaczego muszą przebywać w obcym otoczeniu z dala od domu. Jeżeli mama lub tata mogą być w pobliżu, to jest to często duże wsparcie dla nich.

Dzisiaj zakłada się powszechnie, że rodzice powinni mieć możliwość przebywania w pobliżu dziecka podczas jego pobytu w szpitalu. Jeżeli lekarz potwierdzi, że z medycznego punktu widzenia obecność matki lub ojca jest konieczna, to AOK przejmie koszta za taką osobę towarzyszącą.


Zasiłek chorobowy na dziecko

W przypadku choroby dziecka wiele rzeczy w życiu codziennym trzeba zorganizować na nowo. Nie zawsze jest to łatwe. Jeżeli jeden z pracujących rodziców musi pozostać w domu, aby opiekować się dzieckiem, to ma on prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Zasiłek ten jest podobny do zasiłku opiekuńczego w Polsce. Pediatra musi wydać zaświadczenie o konieczności i okresie wymaganej opieki nad dzieckiem. To zaświadczenie należy przedłożyć w AOK. Więcej informacji uzyskasz od konsultanta z naszego biura obsługi klienta.


Program informacyjny dla rodzin

Ciąża, narodziny, wiek niemowlęcy i dziecięcy, przedszkole i szkoła aż do okresu dojrzewania – wszystkie te fazy rozwoju dziecka stawiają rodziców przed nieznane im pytania i wyzwania. AOK wspiera rodziców przy każdym z tych etapów życia i udziela im wszelkich porad. Udzielamy informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego dla rodziny jak i wszelkich kwestii związanych ze zdrowym rozwojem Twojego dziecka. Eksperci AOK są dostępni w Twoim pobliżu.