Niezdolność do pracy


W Niemczech pracownicy są w przypadku choroby lepiej zabezpieczeni pod względem finansowym. Pracodawca wypłaca pełną pensję przez okres do 6 tygodni, natomiast w Polsce pracownicy otrzymują 80 procent wypłaty przez 33 dni robocze. Po upływie tego czasu pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego płaconego przez AOK. Zasiłek ten wynosi 70 procent regularnego wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 90 procent dotychczasowego wynagrodzenia netto. W ramach tej samej choroby pracownicy otrzymują zasiłek przez okres do 78 tygodni, co jest znacznie dłuższym okresem niż w przypadku Polski, gdzie zasiłek płacony jest przez 182 dni.


Powiada­mianie pracodawcy

Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy ze względu na chorobę, to musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o tym fakcie. Jakie dokładnie okresy należy przy tym przestrzegać i do kogo należy się zgłosić jest różnie uregulowane w zależności od przedsiębiorstwa. Proszę zasięgnąć informacji na ten temat bezpośrednio u pracodawcy, aby uzyskać pewność w tym zakresie.Jeśli choroba będzie trwać dłużej niż trzy dni, wówczas będzie Ci potrzebne w każdym wypadku, niezależnie od specjalnej regulacji u Twojego pracodawcy, zaświadczenie o niezdolności do pracy, które jest wystawiane przez lekarza. Lekarz wydaje dwa egzemplarze tego dokumentu: jedno zaświadczenie nie zawiera diagnozy i jest przeznaczone dla pracodawcy; drugie zaświadczenie z diagnozą należy przedłożyć AOK. Proszę pamiętać o tym, aby przedłożyć zaświadczenia pracodawcy i AOK tak szybko, jak to możliwe.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.