Niezdolność do pracy


W Niemczech pracownicy są w przypadku choroby lepiej zabezpieczeni pod względem finansowym. Pracodawca wypłaca pełną pensję przez okres do 6 tygodni, natomiast w Polsce pracownicy otrzymują z reguły 80 procent wypłaty przez 33 dni robocze. Niektóre zbiorowe układy pracy w Niemczech przewidują jeszcze dłuższe okresy. Po upływie tego czasu pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego płaconego przez AOK. Zasiłek ten wynosi 70 procent regularnego wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 90 procent dotychczasowego wynagrodzenia netto. W ramach tej samej choroby pracownicy otrzymują zasiłek przez okres do 78 tygodni, co jest znacznie dłuższym okresem niż w przypadku Polski, gdzie zasiłek płacony jest przez 182 dni.


Powiada­mianie pracodawcy

Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy ze względu na chorobę, to musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o tym fakcie. Jakie dokładnie okresy należy przy tym przestrzegać i do kogo należy się zgłosić jest różnie uregulowane w zależności od przedsiębiorstwa. Proszę zasięgnąć informacji na ten temat bezpośrednio u pracodawcy, aby uzyskać pewność w tym zakresie.Jeśli choroba będzie trwać dłużej niż trzy dni, wówczas będzie Ci potrzebne w każdym wypadku, niezależnie od specjalnej regulacji u Twojego pracodawcy, zaświadczenie o niezdolności do pracy, które jest wystawiane przez lekarza. Lekarz wydaje dwa egzemplarze tego dokumentu: jedno zaświadczenie nie zawiera diagnozy i jest przeznaczone dla pracodawcy; drugie zaświadczenie z diagnozą należy przedłożyć AOK. Proszę pamiętać o tym, aby przedłożyć zaświadczenia pracodawcy i AOK tak szybko, jak to możliwe. Ponadto lekarz zgłasza niezdolność do pracy elektronicznie do AOK.