Lekarze pierwszego kontaktu i lekarze specjaliści


Opieka medyczna jest oferowana w Niemczech przez lekarzy pierwszego kontaktu (tzw. lekarze domowi lub rodzinni) oraz lekarzy specjalistów. Ubezpieczeni w AOK mogą dowolnie wybierać lekarza, do którego chcą się udać, pod warunkiem, że wybrany lekarz jest akredytowany przez ustawową kasę chorych. W Polsce wygląda to podobnie: pacjenci ubezpieczeni w państwowym systemie opieki zdrowotnej mogą wybierać między wszystkimi lekarzami zarejestrowanymi w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W Polsce zmiana lekarza jest jednak możliwa tylko dwa razy w roku, w Niemczech natomiast bez ograniczeń.


Wolny wybór lekarza

W przypadku problemów ze zdrowiem pierwszy kontakt medyczny powinien nastąpić u lekarza domowego.  Wybiera on rodzaj leczenia lub terapii konieczny z punktu widzenia medycyny i gwarantujący najlepsze szanse poprawy. W niektórych przypadkach lekarz pierwszego kontaktu skieruje pacjenta do lekarza specjalisty. AOK ponosi koszta z tym związane. Ubezpieczeni mogą się również zwrócić bezpośrednio do lekarza specjalisty. Tego typu lekarz ma wykształcenie odpowiednie dla danej specjalizacji medycznej takiej jak ortopedia, ginekologia czy dermatologia. Także w tym przypadku koszta ponoszone są przez AOK. Ważne jest, aby przy każdej wizycie u lekarza okazać legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte”. Stanowi to pewną różnicę w porównaniu z procedurą w Polsce. Aby odwiedzić lekarza specjalistę w Polsce z zasady konieczne jest skierowanie od lekarza ogólnego. Tylko niektórzy lekarze specjaliści (np. onkolodzy, dermatolodzy i ginekolodzy) mogą być swobodnie wybrani przez pacjenta.


Ustalanie terminu wizyty

Zalecamy ubezpieczonym umówienie wizyty u lekarza telefonicznie lub bezpośrednio w praktyce lekarskiej. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnego czasu oczekiwania. W nagłych przypadkach istnieje możliwość ambulatoryjnego leczenia bezpośrednio w szpitalu.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.