Lekarze pierwszego kontaktu i lekarze specjaliści


Opieka medyczna jest oferowana w Niemczech przez lekarzy pierwszego kontaktu (tzw. lekarze domowi lub rodzinni) oraz lekarzy specjalistów. Ubezpieczeni w AOK mogą dowolnie wybierać lekarza, do którego chcą się udać, pod warunkiem, że wybrany lekarz jest akredytowany przez ustawową kasę chorych. W Polsce wygląda to podobnie: pacjenci ubezpieczeni w państwowym systemie opieki zdrowotnej mogą wybierać między wszystkimi lekarzami zarejestrowanymi w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W Polsce zmiana lekarza jest jednak możliwa tylko dwa razy w roku, w Niemczech natomiast bez ograniczeń.


Wolny wybór lekarza

W przypadku problemów ze zdrowiem pierwszy kontakt medyczny powinien nastąpić u lekarza domowego.  Wybiera on rodzaj leczenia lub terapii konieczny z punktu widzenia medycyny i gwarantujący najlepsze szanse poprawy. W niektórych przypadkach lekarz pierwszego kontaktu skieruje pacjenta do lekarza specjalisty. AOK ponosi koszta z tym związane. Ubezpieczeni mogą się również zwrócić bezpośrednio do lekarza specjalisty. Tego typu lekarz ma wykształcenie odpowiednie dla danej specjalizacji medycznej takiej jak ortopedia, ginekologia czy dermatologia. Także w tym przypadku koszta ponoszone są przez AOK. Ważne jest, aby przy każdej wizycie u lekarza okazać legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte”. To jest różnica w stosunku do powszechnej praktyki w Polsce. Tam potrzebujesz skierowania od lekarza rodzinnego, aby odwiedzić specjalistę. Tylko niektórzy specjaliści (np. onkolodzy, dermatolodzy lub ginekolodzy) mogą być wybierani swobodnie bez skierowania. Także niektóre grupy osób jak na przykład chorzy na gruźlicę lub nosiciele wirusa HIV nie potrzebują skierowania.


Ustalanie terminu wizyty

Zalecamy ubezpieczonym umówienie wizyty u lekarza telefonicznie lub bezpośrednio w praktyce lekarskiej. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnego czasu oczekiwania. W nagłych przypadkach istnieje możliwość ambulatoryjnego leczenia bezpośrednio w szpitalu.