Lekarstwa


Lekarstwa konieczne do leczenia danej choroby są przepisywane przez lekarza. Lekarz wie bowiem najlepiej, jakie substancje czynne są najwłaściwsze dla pacjenta. W przeciwieństwie do Polski leki mogą być przepisywane tylko przez lekarzy, a nie przez personel pielęgniarski. Na lekarstwa wystawiane są odpowiednie recepty. Leki otrzymujesz wyłącznie z aptek. Wystarczy przedłożyć legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte” i AOK przejmie przeważającą część kosztów za przepisane przez lekarza leki. Podobnie jak w Polsce naliczana jest dopłata za leki, która jest nakazana przez prawo. Dopłaty te są uiszczane bezpośrednio w aptece.


Dopłaty

Wkład własny w koszta lekarstw jest ustalany przez obowiązujące prawo i należny w każdej ustawowej kasie chorych. Wynosi on 10 procent ceny leku, min. 5 euro i maks. 10 euro, nie więcej jednak niż koszt leku. Rozróżnienie między lekami podstawowymi a specjalistycznymi nie istnieje w Niemczech. Dopłaty za leki są niższe. Są one przy tym naliczane niezależne od wysokości dochodów danego pacjenta. Z reguły za lekarstwa dostępne bez recepty w Niemczech płaci się samodzielnie. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie muszą płacić żadnych dopłat za lekarstwa wydawane na receptę.


Zwolnienie od dopłat

Jeżeli regularnie potrzebujesz lekarstw, to możesz w niektórych przypadkach wnioskować o zwolnienie z dopłat za nie. Zwolnienie nie jest jednak stawką ryczałtową opartą na wieku, jak w Polsce, ale uznaniem wg potrzeb. Osoby ubezpieczone płacą wyłącznie do 2 procent swojego rocznego dochodu brutto jako osobną należność. Granica ta wynosi 1 procent w przypadku ciężko i przewlekle chorych osób. Jeżeli osiągnąłeś tę granicę w ciągu roku, to możesz bez problemu złożyć wniosek o zwolnienie z ustawowej dopłaty za lekarstwa. Chętnie udzielimy Ci porad w tym zakresie.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.