Lekarstwa


Lekarstwa konieczne do leczenia danej choroby są przepisywane przez lekarza. Lekarz wie bowiem najlepiej, jakie substancje czynne są najwłaściwsze dla pacjenta. W przeciwieństwie do Polski leki mogą być przepisywane tylko przez lekarzy, a nie przez personel pielęgniarski. Na lekarstwa wystawiane są odpowiednie recepty. Leki otrzymujesz wyłącznie z aptek. Wystarczy przedłożyć legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte” i AOK przejmie przeważającą część kosztów za przepisane przez lekarza leki. Podobnie jak w Polsce naliczana jest dopłata za leki, która jest nakazana przez prawo. Dopłaty te są uiszczane bezpośrednio w aptece.


Dopłaty

Wkład własny w koszta lekarstw jest ustalany przez obowiązujące prawo i należny w każdej ustawowej kasie chorych. Wynosi on 10 procent ceny leku, min. 5 euro i maks. 10 euro, nie więcej jednak niż koszt leku. Rozróżnienie między lekami podstawowymi a specjalistycznymi nie istnieje w Niemczech. Dopłaty za leki są niższe. Są one przy tym naliczane niezależne od wysokości dochodów danego pacjenta. Z reguły za lekarstwa dostępne bez recepty w Niemczech płaci się samodzielnie. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie muszą płacić żadnych dopłat za lekarstwa wydawane na receptę.


Zwolnienie od dopłat

Jeżeli regularnie potrzebujesz lekarstw, to możesz w niektórych przypadkach wnioskować o zwolnienie z dopłat za nie. Zwolnienie nie jest jednak stawką ryczałtową opartą na wieku, jak w Polsce, ale uznaniem wg potrzeb. Osoby ubezpieczone płacą wyłącznie do 2 procent swojego rocznego dochodu brutto jako osobną należność. Granica ta wynosi 1 procent w przypadku ciężko i przewlekle chorych osób. Jeżeli osiągnąłeś tę granicę w ciągu roku, to możesz bez problemu złożyć wniosek o zwolnienie z ustawowej dopłaty za lekarstwa. Chętnie udzielimy Ci porad w tym zakresie.