AOK oferuje optymalną ochronę ubezpieczeniową


Optymalna i szeroka ochrona

AOK to coś więcej niż ubezpieczenie zdrowotne. Postrzegamy się za nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe gwarantujące kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym AOK oferuje optymalną obsługę klienta w przypadku wszelkich pytań związanych ze zdrowiem. Wiele osób zaufało AOK. Cenią sobie one ochronę, jaką daje duża wspólnota ubezpieczonych, oraz kompetencję naszej kasy chorych. Obok klasycznych świadczeń ustawowej kasy chorych nasi członkowie korzystają z wielu ofert z zakresu profilaktyki zdrowotnej. AOK oferuje świadczenia za niedrogie składki. Możesz korzystać ze świadczeń już od pierwszego dnia członkostwa.

Pacjenci w Niemczech mają wybór: każda osoba ubezpieczona w AOK ma prawo wyboru lekarza wedle własnego uznania pod warunkiem, że wybrany lekarz jest akredytowany przez ustawową kasę chorych.

Przy tym jest zupełnie nieistotne, czy miałeś już wcześniejsze zachorowania, byłeś operowany lub jesteś aktualnie leczony. Poza tym nie przeprowadzamy kontroli lekarskiej przed przyznaniem ochrony ubezpieczeniowej i nie pobieramy żadnych premii za ryzyko.