AOK gwarantuje ochronę Twoich danych osobistych


Oświadczenie o ochronie danych

AOK chroni dane osobowe i informuje o tym, jakie dane są przechowywane i w jaki sposób są wykorzystywane. AOK przestrzega przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych.

Ważne jest dla nas to, by wiedział/-a Pan/Pani w każdej chwili, kiedy i jakie dane przechowujemy i do jakich celów je wykorzystujemy. Dlatego każdy formularz, w którym są wprowadzane dane, zawiera dodatkowo konkretną informację o ochronie danych oraz możliwość odwołania zgody.

Pana/Pani przeglądarka internetowa w wypadku wejścia na naszą ofertę internetową przekazuje automatycznie dane do naszego serwera internetowego, tj.:

  • datę i godzinę wejścia,
  • wywołany plik,
  • adres internetowy odsyłającej strony internetowej,
  • typ, język i wersję przeglądarki internetowej,
  • system operacyjny.

Te dane są analizowane dla celów statystycznych i w celu ulepszenia naszej oferty, a następnie są usuwane, o ile przepisy ustawowe nie stanowią inaczej.

Zapisywanie adresów IP

Dla AOK usługodawca hostingowy gromadzi dane dotyczące każdego wejścia na serwer, na którym znajduje się ta usługa (tzw. serwerowe pliki logowania) w celu ochrony uprawnionych interesów według art. 6 ust. 1 lit. f. O-gólnego rozporządzenia o ochronie danych. Do takich danych zaliczają się nazwa wywołanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, ilość przekazanych danych, komunikat o zakończonym pozytywnie wywołaniu, typ przeglądarki internetowej wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, referrer URL (wcześniej odwiedzona strona), adres IP i zapytujący provider. Informacje pliku logowania są przechowywane z przyczyn technicznych (zapewnienie działania i stabilności strony internetowej) i ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia przypadków nadużyć i oszustw) przez okres maksymalnie 7 dni, a następnie są usuwane. Dodatkowo są przechowywane adresy IP w ramach kopii zapasowej przez maksymalnie 4 tygodnie, a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia aż do ostatecznego wyjaśnienia danej sprawy. Nie następuje przekazywanie pełnych adresów IP. Sama AOK nie zapisuje żadnych adresów IP i nie ma do nich dostępu. Nie następuje także analiza danych dla celów marketingowych w związku z tym.

Stosowanie plików cookies

AOK stosuje technologię znaną jako „cookies“ („ciasteczka”). Cookies to takie małe pliki, które są zapisywane na Pana/Pani komputerze. Przy tym są stosowane dwa różne rodzaje plików cookies: tzw. session cookies (odnoszące się do danej sesji) oraz trwałe cookies. Ogólne pliki session cookies nie zawierają żadnych danych odnoszących się do osoby i wygasają po zakończeniu sesji. Służą one do sterowania połączeniem i nawigacji i umożliwiają komfortowe korzystanie z naszej oferty internetowej.

Trwałe pliki cookies, które są wykorzystywane do analizy internetowej, są przechowywane przez AOK w celu ochrony uprawnionych interesów (tzn. interesu w zakresie analizy i optymalizacji oferty internetowej) według art. 6 ust. 1 lit. f. O¬gólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów statystycznych i są analizowane tylko i wyłącznie w ramach optymalizacji oferty internetowej w analizie internetowej. Te pliki cookies wygasają po 24 miesiącach automatycznie, jeśli w tym czasie strona internetowa AOK nie zostanie ponownie odwiedzona.

W wypadku ponownych odwiedzin danej strony internetowej AOK pliki cookies zostają sczytane. Nie są one wykorzystywane do tego, by osobiście zidentyfikować osobę odwiedzającą stronę internetową AOK.

Może Pan/Pani ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, by nie pozwalała na zapisywanie plików cookies. Bliższe informacje o tych funkcjach można znaleźć w dokumentacji lub w pliku pomocniczym przeglądarki internetowej. Prosimy zwrócić uwagę na to, że z niektórych stron internetowych lub ich części będzie mógł/-a Pan/Pani korzystać tylko w ograniczonym stopniu lub korzystanie z nich będzie w ogóle niemożliwe, jeśli pliki cookies zostaną wyłączone.

Bezpieczeństwo danych i kodowanie

Zawsze wtedy, gdy zostanie Pan/Pani poproszony/-a o podanie swoich danych osobowych, Pana/Pani dane będą chronione podczas transmisji danych poprzez Internet za pomocą kodowania SSL (ang. „secure socket layer"), tak by nie mogły zostać odczytane przez osoby nieuprawnione.

Media społecznościowe

Do korzystania z oferty w zakresie usług mediów społecznościowych różnych przedsiębiorstw udostępniamy Panu/Pani wtyczki mediów społecznościowych. Te są integrowane w procedurze dwóch kliknięć w ofertach internetowych AOK. Sama AOK nie rejestruje żadnych danych osobowych lub o korzystaniu z nich za pomocą wtyczek mediów społecznościowych. Jednakże za pomocą tych wtyczek mogą być wysyłane dane, także dane osobowe, do oferentów usług w Stanach Zjednoczonych i ewentualnie mogą być przez nich wykorzystywane. Stosowana procedura sprawia, że najpierw nie są przekazywane dalej do oferentów poszczególnych wtyczek mediów społecznościowych żadne dane osobowe, gdy korzysta Pan/Pani z naszej oferty internetowej. Dopiero gdy kliknie Pan/Pani na którąś ze wtyczek mediów społecznościowych, dane mogą zostać przekazane do oferentów usług i mogą być przez nich przechowywane względnie przetwarzane.

Uprawnienia w aplikacjach

AOK oferuje swoim ubezpieczonym szereg aplikacji do korzystania. O potrzebnych do korzystania z aplikacji uprawnieniach względnie wymaganych dostępach i warunki korzystania może się Pan/Pani dowiedzieć w odpowiednim sklepie oferującym aplikacje.

Analiza internetowa

AOK wykorzystuje dostępną popularnie na rynku technikę, aby udoskonalać swoją ofertę internetową według Pana/Pani przyzwyczajeń w celu ochrony uprawnionych interesów według § 6 ust. 1 lit. f. O¬gólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu sporządzania statystyk internetowych AOK i jej partnerzy kooperacyjni wykorzystują Adobe SiteCatalyst firmy Adobe Systems Incorporated (zwany poniżej „Adobe“). Za pomocą tej usługi AOK przetwarza anonimowe dane, aby zanalizować, jakie rubryki i teksty na stronach internetowych AOK są częściej czytane niż inne lub np. czy nawigacja się sprawdza. Anonimowo oznacza, że dane nie są odniesione do żadnej osoby i nie mogą zostać odniesione do żadnej osoby. Do tych anonimowych danych zaliczają się informacje o odesłaniach do stron internetowych AOK (linki referrer), przeglądarkach, systemach operacyjnych, rozdzielczościach ekranów, wyświetlaniu obszarów w przeglądarce, wtyczkach, ustawieniach językowych, ustawieniach plików cookies, dacie  i godzinie, pobranych plikach, korzystaniu z formularzy (np. częstotliwość wysyłania) i hasłach w wyszukiwarkach. Ponadto system rejestruje m.in. źródła ruchu, przerwanie oglądania i opuszczenia podstron, liczbę odwiedzin, odwiedzających, używane urządzenia (np. smartfon, tablet lub komputer oraz producent urządzenia), odwiedzone strony jednostkowe, kliknięcia przycisków i czas spędzony na stronie internetowej i podstronach.

Te informacje są udostępniane przez Adobe dla AOK wyłącznie w formie zestawionych i anonimowych danych, które obrazują ogólne korzystanie ze stron internetowych AOK. Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób i nie są przekazywane osobom trzecim.

Jeśli nie chce Pan/Pani, by AOK otrzymywała w przyszłości takie informacje, wówczas może Pan/Pani sprzeciwić się włączeniu Pana/Pani danych do analizy internetowej. W tym celu należy kliknąć tutaj: Wykluczyć z trackingu z Adobe SiteCatalyst

Jeśli życzy sobie Pan/Pani więcej informacji o ochronie danych w Adobe lub chce Pan/Pani złożyć oświadczenie o sprzeciwie bezpośrednio w Adobe, wówczas prosimy kliknąć tutaj.

W obu wypadkach aktywacja sprzeciwu sprawi, że na Pana/Pani komputerze zostanie zainstalowany trwały plik cookie (dotyczący sprzeciwu). Jednakże taki plik cookie nie sprawi, że do Adobe nie będą przekazywane żadne dane, lecz jedynie to, że przekazane dane nie będą wykorzystywane przez Adobe dla celów analizy internetowej. Usunięcie takiego pliku cookie (dotyczącego sprzeciwu) w Pana/Pani przeglądarce internetowej lub za pomocą programów czyszczących będzie oznaczać każdorazowo anulowanie Pana/Pani sprzeciwu.

Odpowiedzialność za treści i informacje

Oferta informacyjna AOK zawiera linki do innych ofert internetowych, np. partnerów kooperacyjnych. Te zewnętrzne (cudze) treści zostały sprawdzone podczas umieszczania linku pod kątem tego, czy naruszają obowiązujące normy w zakresie prawa cywilnego lub karnego. Jednakże nie można wykluczyć, że te treści później zostaną zmienione przez danych oferentów. Jeśli uzna Pan/Pani, że zewnętrzne strony, do których odsyła link, naruszają obowiązujące prawo lub zawierają nieodpowiednie treści, wówczas prosimy nas o tym poinformować. Sprawdzimy taką informację i w razie potrzeby niezwłocznie usuniemy zewnętrzny link. W tym zakresie AOK nie odpowiada za treści i dostępność zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłają linki. Prosimy zwrócić uwagę na to, że to oświadczenie o ochronie danych odnosi się tylko do oferty internetowej AOK. W odniesieniu do zewnętrznych treści, do których odsyłają linki, mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa danych. O tym, kto ponosi odpowiedzialność za daną ofertę, może się Pan/Pani dowiedzieć w informacjach prawnych.